Firmanı Ekle

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

  • 12.03.2020
  • 0

Kurumsal sosyal sorumluluk, kurum veya kuruluşların faaliyet göstermiş oldukları alanlarda, toplum için önemli olan konularda, ekonomik ve çevre gibi konularda kendi istekleri doğrultusunda fayda sağlamak amacıyla yapmış oldukları faaliyetlerin hepsine denir. Kurumsal sosyal sorumluluk, kurum ve kuruluşların bir bütün olarak harekete geçmesine de denir. Kurumların çevresel ve ekonomik sorunlarda topluma karşı sorumluluk sahibi olduklarını hissetmeleri ve bu doğrultuda topluma en faydalı şekilde hizmet etmek amacıyla oluşturmuş oldukları tüm yapılara ve faaliyetlere denir. Kurumsal sosyal sorumluluk ilk defa kavramsal olarak 1953 yılında kullanılmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk, özellikle iki dünya yavaşının yaşanmasından sonra ülkelerin ağır darbeler alması sonucunda birbirlerine destek vermeye çalışmaları kurumsal sosyal sorumluluğun ortaya çıkmasına ve büyümesine katkı sağlamışlardır. Kurumsal sosyal sorumluluk, bağımsız ve belirli kurumlara bağlı kalarak da yapılabilmektedir. Kurumlara bağlı olarak yapılan sosyal sorumluluk faaliyetleri genellikle proje bazlı çalışmalarda görülmektedir. Bağımsız olarak çalışan kurumların göstermiş oldukları faaliyetler içinde kendi şirketlerine bağlı bir şekilde oluşturmuş oldukları faaliyetlere denir. Bu faaliyetler aynı zamanda kurum ve kurumların markalaşmasına ve isminin duyurulmasına yardımcı olmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk, kurum ve kurumlara ait olan çalışanların toplumun faydası için yapacakları faaliyetlerde bir bütün olarak hareket etmektedirler. Yapılacak faaliyetler kapsamında çalışan işçilerin bu konuda her türlü desteği sağlaması toplum için oldukça önemlidir. Toplumun faydalanacağı bu faaliyetlerin iyi bir şekilde yapılması için öncelikle belirli bir planın oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulacak plan içerisinde hangi alana ne amaçla hizmet edileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Hizmet edilecek olan konunun belirlenmesinin ardından hangi alana ve kimlere hitap edeceğini de anlamamız gerekmektedir. Bunu kolay bir şekilde öğrenmek için belirli metotlar bulunmaktadır. Bu metotlar arasında en kolay ve hızlı olan şey anket ile yapılan çalışmalardır. Anket, belirli soruların hazırlanması ile anketörler tarafından topluma dağıtılan anket kâğıtlarının doldurulmasıdır. Anket ile yapılan çalışmalar ile beraber hangi konuda ne sorunun olduğu ve sorunun en çok hangi cinsiyet üzerinde etkili olduğunu öğrenebiliriz. Yapılan anketlerle ile beraber konunun hangi alan ve bireyler arasında faaliyete geçirileceği belirlenmektedir. Belirlemeler yapıldıktan sonra belirli kuruluşlar tarafından izinlerin alınması gerekmektedir. İzin almanın nedeni ise herhangi bir sorun oluştuğunda hesap verilecek mercilere belgelerin verilebilmesidir. İzinler alındıktan sonra toplumsal sorumluluk faaliyetleri başlamaktadır. Toplumsal sorunlara çözüm bulmak ve onları güzel sonuçlara dönüştürmek oldukça önemlidir. Herhangi bir konu üzerinde topluma fayda sağlamak kurumların halk içerisinde göze çarpmasına ve değerli olmasına da katkı sağlamaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk sadece topluma fayda değil aynı zamanda ülkeye de fayda sağlamaktadır. Yapılacak faaliyetlerin doğru bir şekilde yapılması ve topluma yararlı olması insanlarda birçok duygunun ön plana çıktığını göstermektedir. Sosyal sorumluluk projeleri ile insanların birbirlerini anlamasına, duygudaşlık kurmasına, benzeri projelerde yer almasına yardımcı olmaktadır. Kurumsal sorumluluğun faydaları: iyi niyeti geliştirmek, müşteri sadakatini artırmak, bağlantılı kurumlar için fayda sağlamak, çalışan sadakatini artırmak, perakende satışları artırmak, itibarı oluşturmak ve geliştirmek, rekabet avantajı sağlamak ve Pazar fırsatı yaratmak. Toplum içerisinde yapılacak faydalı faaliyetler ile beraber toplumun iyi niyetinin artmasına katkı sağlamaktadır. Bu sebeple toplum içerisinde farklı zamanlarda farklı konularda meydana gelecek sorunlarda toplumunda bu konularda yardımcı olmasına katkı sağlayacaktır. Kurumların yapmış oldukları sosyal sorumluluklar ile mevcut müşterilerinin kendilerine olan bağlılıklarının artığını ve daha fazla potansiyel müşteri kazanacaklarını bilmekteyiz. Yapılan toplumsal faaliyetler ile bağlı olarak çalışan kurumlar arasındaki ilişkilerin daha fazla gelişmesine ve iyileşmesine katkı sağlamaktadır. Kurumların yapmış oldukları faaliyetlerin tek amacı toplumu mutlu etmek değildir aynı zamanda kurum içerisinde çalışan diğer çalışanlara karşı da saygılı olmak ve çalışan sadakatinin artmasına neden olmaktır. Müşteri sadakatinin artması ile beraber kurumların ya da işletmelerin satmış oldukları ürün veya hizmetlerinde oranlarında artışların meydana gelmesini sağlamaktadır. Yapılan bu faaliyetler işletmelerin itibar oluşturmasına ve kurumsal olarak daha fazla gelişmesini sağlamaktadır. Böylelikle bulunmuş oldukları pazarlar içerisinde mevcut konumunun yükselmesine ve rekabet avantajı elde etmesine katkı sağlamaktadır. Özetle kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ve projeleri toplum yapısında meydana gelen sorunların doğal olarak çözüme kavuşturulması ve bu faaliyetler yapılırken herhangi bir maddi beklentinin olmaması durumunda yapılan çalışmalardır.