Firmanı Ekle

Şirket Kültürü Nedir?

  • 12.03.2020
  • 0

Şirket kültürü; şirketi oluşturan yöneticilerin ve şirket çalışanlarının benimsemiş oldukları etik kurallar ve değerler doğrultusunda oluşturulmuş olan davranışlara denir. Şirket kültürü genellikle “ burada işler böyle yürür” şeklinde işlemektedir. Lakin şirketin benimsemiş ve benimsetmiş olduğu etik değerler ile bu ortadan kalkmaktadır. Şirket kültürü belirli değerler ve etik davranışlar ile oluşturulursa şirket çalışanları bu değerler karşında afallamadan bunu aynı şekilde devam ettirebilecektir.

Şirket kültürünü oluştururken ne istediğinize, şirketin hangi değerler içerisinde büyümesini istediğine dikkat etmeniz gerekmektedir. İstediğiniz ilke ve değerleri not ederek şirket kültürünüzü o şekilde oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ofis içerisinde zaman geçiren çalışanlarınızın oluşturmuş olduğunuz şirket kültürüne uyum sağlayıp sağlamadığına dikkat etmelisiniz. Şirket çalışanlarının çalışırken mutlu hissetmemeleri, şirket kültüründe bozulmalara neden olabilmektedir. Bu sebepten ötürü çalışanların nasıl mutlu olabileceğine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Şirket kültürünüz için belirlemiş olduğunuz temel değerleriniz ve şirketinizi anlatan ve ilerlemesine katkı sağlayan olayları hikayeleştirebilirsiniz. Başarı hikayelerinin artması için ödüllendirme yapılabilir. Davranışların ödüllendirilmesi konusunda şirket çalışanlarının daha iyi bir hale gelmesi için teşvik edici davranışlarda bulunabilirsiniz. Zamanla bu hikayelerin artması büyük adımlar atmanıza katkı sağlayıp daha büyük bir şirket ve şirket kültürünün oluşmasını sağlayacaktır. Şirket kültürü içerisinde ekibinizin benimsemiş olmasını istediğiniz davranışların artması için çeşitli etkinlikler ve ödüllendirmeler yapabilirsiniz. Bir işi yaparken devamlı olarak pozitif düşünceler yansıtmanız ve kendisini motive etmeniz şirketiniz için büyük önem arz etmektedir. Şirket içerisinde çalışan kişilerin mutlu olması demek şirket kültürünün daha kolay bir şekilde benimsenip gelişmesine olanak sağlayacaktır. Şirket çalışanlarının işini kontrol ettiğinizde kendilerine teşekkür etmeyi unutmayın. Teşekkür etmek, kişiye değer verildiğinin bir göstergesidir. Şirket kültürüne zarar veren kişi, kişileri, davranışları ve düşünceleri kendinizden uzak tutmanız gerekmektedir. Şirket kültürüne yansıyacak olumsuz bir davranış tüm şirket içerisinde etki yaratabilmektedir. Bu davranışlardan ve kişilerden uzak durmak sizlerin ve çalışanlarınızın daha iyi bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Şirket kültürünüzü ve değerlerinizi işe alım sürecinde de aynı şekilde empoze etmeniz gerekmektedir. İşe alım sürecinde kendi etik ilkelerinizi ve fikirlerinizi aynı şekilde çalışabilecek kişiye yansıtın.

Günümüz şirket yöneticilerin özellikle üzerinde durması gereken konular arasında şirket organizasyonu ve etik değerlerin benimsetilmesidir. Şirket kültürü; şirket içerisinde çalışan kişiler ve şirketi yöneten yöneticilerin oluşturdukları düşüncelerin ve değerlerin birleştirilmesi sonucu oluşturulmaktadır. Yani şirket kültürü sadece şirket yöneticileri tarafından oluşturulmamaktadır. Gerçek değerler ile yönetilen şirketlerin gelecek zamanlarda ilerlemeleri daha kolay bir hal almaktadır. Çünkü etik ilkeler ile yönetilen bir şirket, müşterilerine de aynı şekilde değer vererek ileriye kalıcı boyutta bir ilişki kurulmasına yardımcı olmaktadır. Etik; öğretilen ve yaşatılan bir ilkedir. Bu sebepten ötürü şirket yöneticileri öğrendikleri her türlü etik davranışı çalışanlarına benimsetmek zorundalar. Çünkü verilen değerleri benimsemiş olan kişi ve kurumlar, kalıcı ve yenilikçi bir kültüre sahip olarak uzun dönem ayakta kalabilmektedir. Böylelikle şirket belirli bir şekilde davranabilme yeteneğine kavuşmuş olacaktır. Sizlerde etik değerler ile yönetilen bir şirkete sahip olmak istiyorsanız önceden belirlemiş olduğunuz etik değerleri ve düşünceleri en etkili ve doğru şekilde müşteri ve çalışanlarınıza benimsetmeniz gerekmektedir.