Firmanı Ekle

Türkiye Cam Sanayisinin Dünya Pazarındaki Yeri

  • 12.03.2020
  • 0

Yıllar önce yer kabuğunun oluştuğu zamanlarda volkanik patlamalar sonucunda magmanın meydana getirmiş olduğu taşlar, kumullar ve çakıl taşları yer kabuğunun oluşmasını sağlamıştır. Aynı zamanda magmanın püskürmesi ile beraber etrafa saçılan kireç taşlarının oluşturduğu kayaçlar günümüzde her alanda kullanılmaktadır. Özellikle de kireç taşları ve çakıl taşları oldukça fazla kullanılmaktadır. Kireç taşları ve çakıl taşlarının kullanılması ile beraber cam oluşmaktadır. Cam; kireç taşı ve çakıl taşlarının birleştirilmesi ile beraber sodanın da kullanılması sonucu cam ortaya çıkmaktadır. Camın oluşma süreçleri oldukça farklıdır. Öncelikle kireç taşı ve çakıl taşları un haline getirilmekte ve süzülmektedir. Bu işlemler yapıldıktan sonra sıcak ateş dahilinde birleşmeleri sağlanması için içerisine soda koyulmaktadır. İçerisine eklenen soda kireç taşları ve çakıl taşlarının birleşmesini sağlamaktadır. Soda, çakıl taşları ve kireç taşları birleştirildikten sonra soğumaya bırakılmaktadır. Daha sonradan da meydana gelen maddeye cam adı verilmektedir. Ortaya çıkan camın daha sonradan kullanılacak olan alanlara göre şekillendirilmesi sağlanır. Cam imalatı bu şekilde yapılmakla beraber günümüzde sanayinin gelişmesi ile beraber daha kolay bir hal almıştır. Özellikle büyük sanayi alanlarında imalatı yapılan camların ısıtılması ve soğutulması daha kolay bir hal almıştır.

Türkiye cam sanayi üretiminde kullanacağı hammadde yönünden oldukça avantajlıdır. Türkiye’nin her yerinde üretimi yapılan cam sanayi, talebi fazlasıyla karşıladığı için dış ülkelere satışı yapılmaktadır. Özellikle de en çok otomotiv sektöründe kullanılmak üzere imalatı yapılan camlar dış ülkelere oldukça fazla satılmaktadır. Dış ülkelere bu kadar satılması ile beraber dış ticaret hacmi de oldukça fazla artmaktadır. Hammadde yönünde oldukça fazla avantaj sahibi olan Türkiye üretmiş olduğu cam yönünden de oldukça kaliteli bir şekilde hizmet sunmaktadır. Özellikle konumundan dolayı her türlü taş ve kireç taşının bulunması daha fazla üretimin yapılmasını ve dış ticarette kullanılmasını sağlamaktadır. Özellikle de sanayinin gelişmesi ile beraber daha çok üretim yapılması hem ülke içerisinde hem de ülke dışında oldukça fazla kullanılmasını sağlamaktadır. Cam sanayi alanında yapılan yatırımlar ile beraber özellikle dış ülkeler ile yapılan anlaşmalar ile hem sanayi günden güne gelişmektedir hem de dünyadaki cam sanayi konumu oldukça fazla büyüme göstermektedir. Türkiye üretimini yapmış olduğu cam sanayi alanında dünya sıralamasında oldukça üst sıralardadır. Özellikle de hammaddenin bu kadar fazla olması dış ülkelere hammaddenin de satılmasını sağlamaktadır. Dış ülkelere hammadde satışının da yapılması cam üretim hacmini büyütmek ile beraber dış ticaret hacminin de büyümesini sağlamaktadır. Dünya pazarında cam sanayisinde gelişmiş ve sürekli büyüme gösteren ülkeler arasında yer alan Çin, ABD ve Almanya yer almaktadır. Bu sıralama içerisinde yer almaya çalışan Türkiye ise oldukça gelişme göstermektedir. Özellikle ihracat alanında oldukça fazla faaliyet gösteren Türkiye ileriki dönemlerde oldukça iyi konumda yer alacaktır. Cam sanayisinin bu kadar gelişme göstermesi ile beraber cam hizmeti veren firmalarda oldukça fazla ortaya çıkmaya başlamıştır. Cam sanayisinin bu kadar gelişme göstermesi ile beraber her alanda kullanılmasını sağlamaktadır.