Firmanı Ekle

Matbaa ve Reklam Firmaları

  • 12.03.2020
  • 0

Matbaa; yazı, resim, belge veya benzeri şeylerin kâğıt veya deri üzerine işlenmesi suretiyle yapılan çalışmalara denir. Matbaanın oluşması yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Milattan önceki zamanlarda duvarlara yapılan resim ve yazılan resimlerin belirli bir kâğıt veya deri üzerine işlenmemesi kolay bir şekilde kaybolmasına neden olmaktadır. Matbaanın oluşmasını sağlayan en büyük kaynaklardan biri milattan önce Çinliler döneminde papirüs kâğıdının kullanılmasıdır. Papirüs kâğıdı; Afrika’nın sulak alanlarında özellikle Nil nehri kıyılarında yetişen, boyu 3 metreyi bulan bitkilere denir. Bu bitkilerin kullanılması sonucunda yazının ortaya çıkması miladın başlangıcı olarak da bilinmektedir. Papirüs kâğıdına yapılan yazıların yazılması zamanla matbaanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Papirüs kâğıdı ile beraber gelişen bilim alanı da matbaacılık sektörünün gelişmesine ve kütüphanelerin kurulmasını sağlamaktadır. Papirüs kâğıdının bulunması ile beraber paranın da kâğıt şeklinde yapılmasını sağlamaktadır. 16.yüzyılda başlayan reform hareketleri ile beraber tüm Avrupa ülkelerine yayılan bu hareket, pozitif bilimlerin yayılması ile beraber matbaa alanında da oldukça etkili olmuştur. İtalya’ da reform hareketleri sonucunda pozitif bilimlerin hükümet tarafından desteklenmemesi sonucunda Türkiye’ ye gelen bilim adamları ve sanat adamlarının oluşturmuş oldukları fikirler ile hem bilim alanında hem da sanat alanında birçok olumlu gelişme olmuştur. Bu olumlu gelişmelerden biri de Matbaanın gelişmesidir. Türkiye’ ilk matbaanın kurulması Osmanlı döneminde meydana gelmiştir. Matbaanın gelişmesi ile beraber ilk kütüphanelerde Osmanlı döneminde kurulmuştur. İlk matbaa ve kütüphane Osmanlı zamanında, 16 Aralık 1727 yılında İbrahim Müteferrika tarafından Darü’t Tıbaati’l Amire adıyla kurulmuştur. İlk matbaanın kurulması ile beraber kütüphanelerin kurulmasını da sağlamaktadır. Kütüphanelerin kurulması ile beraber kültür alanında da birçok kitabın ortaya çıkmasını sağlamıştır. İbrahim Müteferrika sayesinde matbaanın gelişmesi birçok şeyin öncülüğünü yapmıştır. İbrahim Müteferrika’nın vefatından sonra çalışmalara devam edilmesi matbaanın gelişmesi için oldukça önemli işler yapılmıştır. Yapılan faaliyetler arasında dış ülkelerle olan ilişkilerin daha iyi bir şekilde sağlanması için sanat alanında birçok işlem yapılmıştır. Özellikle Osmanlı zamanında bilimsel alandaki çalışmalar ile beraber pozitif bilimlerinde gelişmesi oldukça etkili olmuştur.

Matbaanın gelişmesi günümüzde birçok alanı etkilemektedir. Özellikle sanat alanında yaşanan gelişmelerin matbaa sayesinde olması oldukça büyük fayda sağlamaktadır. Matbaa ile beraber aynı zamanda reklam işi yapan firmalar için de oldukça büyük katkılar sağlamıştır. Reklam, tabela gibi şeylerin matbaa ile gelişmesi, bu sektöründe zamanla beraber gelişmesini sağlamaktadır. Reklam ve tabela hizmeti veren firmalar, matbaa ile beraber daha güzel işçilikler ortaya koymaktadır. Alüminyum tabelalar üzerine yapılmış olan ışıklı ve kayan yazı olarak yapılması gelişen teknoloji ile beraber oldukça tercih edilmektedir. Matbaa, üç aşama ile beraber baskı işlemleri yapılmaktadır. Yazılacak ya da çizilecek olan yapı bilgisayar tarafından yazılır. Daha sonra yazılacak olan yazı veya resmin dosyası film şeridine aktarılır. Aktarılan film dosyası çıkartılarak yapılacak olan işlem için kalıp oluşturulur. Kalıp oluşturulduktan sonra tekrardan yazıcılara aktarılır. Aktarılan hizmetin bilgisayar programlarında düzenlenmesinin ardından çıktı olarak alınır ve işleme sokulur. Daha sonra işlemlerin bitmesinin ardından oluşturulacak reklam, broşür veya katalog müşteriye verilmek için hazırdır. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ile beraber işletmelerin ortaya çıkması, müşterilere en iyi şekilde katkı sağlamak için kendi firmalarının ön plana çıkması için yapılmaktadır. Afiş, broşür, katalog ve benzeri şeylere ihtiyacı olan müşteriler Google üzerinden arama yaptıkları zaman birçok matbaa ve reklam firmaları ile karşılaşmaktadırlar. Örneğin; Antalya genelinde matbaa hizmeti, Antalya genelinde tabela hizmeti ya da Antalya genelinde reklam hizmeti veren firmalar şeklinde arama yapıldığı zaman Google’ da sektöre ait binlerce firma bulunmaktadır. Fakat Buluruz sizler için sektörüne ait en iyi hizmet veren matbaa firmalarını sizlere Google’ da ilk sayfada sunmaktadır. Buluruz’un yapmış olduğu firmalar ile ilgili, nasıl işlem yaptıkları ile ilgili her türlü bilgiyi bulundurmaktadır. Yapılan çalışmaları kolaylıkla görebilir ve kolaylıkla hizmet alabilirler.