Firmanı Ekle

Türkiye ve Sosyal Sınıf Yapıları

 • 18.04.2020
 • 0

İnsanlığın ilk ortaya çıktığı günden beridir sosyal sınıflar ortaya çıkmaya başlamıştır. Sosyal statülerin oluşmasında halkın özellikle bulunmuş olduğu konumu etkili olmaktadır. Eski zamanlarda da sosyal sınıfların oldukça fazla olduğunu görmekteyiz. Sosyal sınıfların ortaya çıkmasının temel nedenleri arasında zaman zaman yönetim biçimi etkili olsa da çoğunlukla gelir kaynağı ve kişinin bulunmuş olduğu konum etkili olmaktadır. Türkiye’de de sosyal sınıf statüleri vardır. Bu statülerin oluşmasının temel nedenleri gelir kaynağı ve kişinin mesleğidir. Özellikle son yıllarda gelir kaynağı oldukça büyük bir etmen olmaktadır. Sosyal sınıf olarak da adlandırılan bu statüler kendi arasında 4 farklı gruba ayrılmaktadır. Türkiye Sosyal Sınıf Yapıları bunlardır; A statü grubu, B statü grubu, C1 VE C2 grubu ve D ve E grubu yer almaktadır. Bu sınıflar arasında araştırma yapıldığı zaman oldukça fazla farklılıklar görülmektedir. Özellikle de günlük ihtiyaçların karşılanmasında oldukça farklılıkların olduğunu görmek oldukça kolaydır. Farklı kesimlerde yer alan bu gruplar toplumun oluşmasını sağlamaktadır. Toplum içerisinde farklı grupların olması elbet insanlık için güzel olmayan bir konu fakat uzun yıllardan beridir toplumlar arasında böyle sınıf farklılıklarını görmek zor değildir.

A Statü Grubunun Özellikleri

 • Üst düzey yöneticiler, kendi mesleğini yapan yönetici tipler ve serbest meslek sahipleri yer almaktadır.
 • En üst düzey olan konforlu malikânelerde yaşarlar.
 • Siyasi olaylara oldukça ilgilidirler.
 • Geçim sıkıntısı olmayan sınıftır.
 • Eski zamanlarda Zümre sınıfını oluştururlar.
 • Dış ülkelere oldukça ilgilidirler.
 • Ticaret anlayışları oldukça iyidir.

B Statü Grubunun Özellikleri

 • Özel sektör çalışanları, yazar kesim ve kamu üst düzey yöneticilerini kapsar.
 • Genel olarak kaliteli ürünlere yönelirler.
 • Her zaman konut alma isteklidirler
 • En çok tasarrufu konut almak ile gerçekleştirirler.
 • Batıya yönelik olan kesin siyasi alanda da batıya özenmektedirler.

 

C1 ve C2 Statü Grubunun Özellikleri

 • Emekli ağırlıklı olan, memur ve işçi sınıfını kapsamaktadır.
 • En önemli öncelikleri arasında konut sahibi olmak yer almaktadır.
 • İkame edilebilir ürünleri kullanmaktadırlar. Alışveriş yaparken en önemli şey onlar için paradır.
 • Gelirlerinin büyük çoğunluğu günlük ihtiyaçlarına gitmektedir.
 • Eğitim seviyeleri lise mezunu düzeyindedir.
 • Konut alarak tasarruf etmeye çalışırlar.

D ve E Grubunun Özellikleri

 • Geçim sıkıntısını oldukça fazla yaşayan gruptur.
 • Genellikle işsizlerden oluşmaktadır.
 • İlkokul mezunu veya hiç okumamış olan gruptur.
 • Tüketim alışkanlıkları neredeyse hiç yoktur.
 • Temel amaçları günlük yemek ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
 • Arabesk müzik onlar için ruhun gıdasıdır.
 • Dinlerine oldukça bağlı olan kesimdir.
 • Toplum tarafından dışlanan ve hor görülen sınıftır.