Firmanı Ekle

Factoring Şirketleri Nedir?

 • 12.03.2020
 • 0

Günümüzde sanayinin gelişmesi ile beraber ticaret alanının da gelişmesi beraberinde birçok yenilik getirmektedir. Ticaret yapan firmalar, işletmelerini kurarken belirli bir sermaye ayırarak bu işletmeleri kurmaktadır. Her işletme yapacağı işi önceden belirlemesi ve buna uygun olarak da harcama yapması gerekmektedir. İşletmeler iş yerini kurdukları zaman yapacakları işler içinde belirli bir miktarda para ayırmaları gerekmektedir. İşletmeler kurulduğu zaman finansal olarak bazen zor duruma düşebilmektedirler. Bu sırada factoring şirketleri devreye girmektedir. Factoring; mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların, alacaklının temlik yoluyla( bir mülkü birine mülk olarak verme) bir factoring işletmesine devretmesi ve bu alacakların factoring şirketleri tarafından yönetilmesidir. Factoring şirketleri, fatura ve benzeri belgeler ile finansmanı alacak kişiye bu resmi belgeler ile destek verilmesidir. Alacaklının vermiş olduğu finansman desteği vadeli olarak verilmektedir. Vadeli olarak alınan finansman desteği belirli koşullar çerçevesinde verilmektedir.

Türkiye’de factoring şirketleri resmi olarak devlet kontrolü altında hizmet vermektedir. Bulunan birçok factoring şirketleri bankalara bağlı olarak çalışmaktadır. Bu işletmeler, finansman ihtiyacı olan işletmelere belirli koşulların karşılanması durumunda vadeli olarak fatura ve fatura yerine geçen belgeler dayanağında verilmektedir. Factoring şirketleri çeşitli hizmet fonksiyonlarına sahiptir. Factoring hizmet fonksiyonları; tahsilat, garanti ve finansman olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Tahsilat: factoring şirketlerinin belirli koşulların karşılanması durumunda karşı tarafa vermiş olduğu finansman desteğini geri almasına denir. Tahsilat yapacak olan alacaklı belirlemiş olduğu alacak gününde öncelikle finansman alan işletmeye mesaj göndermektedir. Gönderilen mesaj sonrasında ödemesini yapmayan işletmelere karşı oluşturmuş olduğu fatura ve senet karşılığında istediği işlemleri yapma hakkına sahiptir. Bu sebepten ötürü finansman desteği alan işletmeler zamanında ödemesini yapmak zorundadır. Garanti: Finansman desteği veren factoring firmaları, ödemelerini güvence altına almak için finansman desteği alan işletmeler ile sözleşme imzalamaktadır. Sözleşme içerisinde belirlenen koşulların sağlanmaması durumunda factoring şirketlerinin, finansman desteği alan işletmelere karşı her türlü hakka sahip bulunmaktadır. Finansman desteği sağlayan şirketler ödemelerini almadıkları durumlarda oluşturmuş oldukları fatura ve sözleşme ile haciz işlemi uygulayabilmektedir. Finansman: Sermaye desteği olan iletmelerin belirli faiz oranları karşısında factoring şirketlerinden fatura ve sözleşme karşılığında belirli bir miktarda finansman desteği almasıdır. Finansman desteği alacak olan işletmeler öncelikle verilmesi zorunlu olan belgeleri teslim etmesi gerekmektedir. Çünkü herhangi bir borcu bulunan ve alacağı finansman desteğini ödemeyecek olan işletmelere factoring şirketleri herhangi bir destek vermemektedir. Factoring şirketleri birçok farklı şekilde hizmet sunmaktadır. Bunlar; iskonto, fatura iskonto yönetimi, ihracat factoring, ithalat factoring başlıca factoring türleri arasında yer almaktadır. İskonto yönetimi: factoring şirketinin satıcıya yapacağı ödemenin zamanından önce factoring şirketini verilmesidir. Fatura iskonto yöntemi: factoring sadece belirli bir fatura karşılığında finansman desteği sağlamaktadır. Yani alıcının borcunu ödememesi riski satıcıya aittir. İhracat factoring: yurtdışı factoring sözleşmelerinde bulunması gereken aracı factoringin riskleri üstlendiği durumdur. Satıcı için yurtiçi factoring de herhangi bir risk bulunmaz. İthalat factoring: bu durum yapılan ticarette ithalatçının bulunduğu ülkedeki factoring, muhabir factoring ile yaptığı işlemlerdir.

Factoring’ in Avantajları Nelerdir?

 • Sürekli ve kesintisiz nakit akışı sağlayarak hızlı ve kontrollü büyüme sağlar
 • Üretim maliyetlerinin düşmesi için peşin ödeme yapabilmektedir.
 • Açık hesap satışlar kolay ve güvenli hale gelir.
 • Satıcının rekabet gücü artar.
 • Bilanço daha likit hale gelir ve işletmenin kredibilitesi artar.
 • Dış kaynak kullanma ihtiyacı azalır ve faiz giderlerini artar.
 • Factoring şirketleri, vadeli satışlardan ilave kazançlar sağlamaktadır.

Factoring’ in Dezavantajları Nelerdir?

 • Uluslararası factoring yönteminde, alacaklı şirket için dezavantaj konumundadır.
 • Finansman desteği alan firma ödemesini yapmadığı takdirde alacaklı şirket her türlü yönetimsel ve hukuki hakka sahiptir.
 • Finansman desteği alan işletme ödemesini geciktirdiği takdirde yüksek faiz oranları ile karşı karşıya gelebilmektedir.