Firmanı Ekle

Betonlaşan Türkiye

 • 12.03.2020
 • 0

Türkiye her yönüyle tarıma elverişli bir ülke konumundadır. Türkiye tarım arazilerinin verimli olması yapılan tarım faaliyetlerinin de artmasına katkı sağlamaktadır. Türkiye tarım alanlarının toplamı 38 milyon hektar üzerindedir. Türkiye’ de sanayinin ve teknolojinin gelişmesi ile beraber inşaat sektörünün de gelişmesi tarım alanlarının, meraların ve ovaların azalmasına neden olmaktadır. Tarım alanlarının azalması ile beraber ortaya çıkan kentleşme sonucunda betonlaşma ortaya çıkmaktadır. Betonlaşma ile beraber yeşil alanlarının azalması, yükselen gökdelenlerin olması ve gökyüzünün gökdelenler sonucunda görülmemesi küresel ısınmayı da beraberinde getirmektedir. Türkiye’ de betonlaşma özellikle 1980’ li yıllarda devletin işletmelere sunmuş olduğu kredi, teşvik ve hibeler ile beraber inşaat sektörünün artmasına neden olmuştur. Yıllar önce dikilen fidanların şu an orman olması ve betonlaşma sonucunda da bu alanların azalması hem bitkiler için hem de yaşamlarını sürdüren canlılar için sorun teşkil etmektedir.

Doksanlı yıllarda meydana gelen göç dalgaları ile beraber özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan nüfusun batıya göç etmesi ile beraber ortaya çıkan betonlaşma, yeşil alanların azalmasına neden olmuştur. 2005-2015 yılları arasında Diyarbakır genelinde meydana gelen terör olayları sonucunda da eski yapıların yıkılması, yeni konutların ve sanayi alanlarının oluşturulması ile beraber yaklaşık olarak 2 milyon hektarın imara açıldığını görmekteyiz. İmara açılan tarımsal alanların betonlaşması sonucunda tarımsal faaliyetlerde meydana gelen azalmalar sonucunda da ithalat ve ihracat oranlarında da değişmeler meydana gelmiştir. Özellikle büyükşehirlerde ( İstanbul, Ankara, İzmir) betonlaşma ve sanayi alanların fazla olmasından dolayı yeteri miktarda tarım arazilerinin kalmaması, çevre kirliliğine, su kirliliğine ve hava kirliliğine neden olmaktadır. Özellikle nüfusun sürekli artması ile beraber gecekondularında ortadan kalması ile beraber yükselen gökdelenlerin ve sitelerin oluşturdukları alanların olması, ağaçlandırma çalışmalarının azalmasına neden olmaktadır. Özellikle büyük yapıların yapılması, özel sektörün de inşaat alanında büyük yapılar inşa etmesi tarım alanlarının azalmasına neden olmaktadır. Türkiye’ de sahillerin yoğun olduğu illerde özellikle büyük yapıların inşa edilmesi için doğal alanların yok edilmesi ve turizme kazandırılması birçok çevresel sorunlara neden olmaktadır. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde inşaat sektörünün baş göstermesi tarım alanlarının azalmasına neden olmaktadır. Bunun en güzel örnekleri arasında Konya Ovası yer almaktadır. Konya Ovası, buğday, arpa ve şeker pancarı üretiminin en fazla yapıldığı ildir. Konya Ovasının verimliliği, özellikle nüfus artışı ile beraber ortaya çıkan betonlaşma ve şehirleşme bu alanların azalmasına neden olmaktadır. Konya ovasında yapılan tarım faaliyetlerinin büyük bir kısmı ihraç edilmektedir. Bu sayede Türkiye gayri safi yurtiçi hasılası da artmış oluyor. Fakat betonlaşma ile beraber tarım alanlarının azalması bu faaliyetlerin de azalmasına neden olmaktadır. Gelecek zamanlarda betonlaşma ile beraber ortaya çıkacak olan hayalet şehirler betonlaşmanın ne kadar kötü bir boyutunun olduğunu göstermektedir. Günümüzde özellikle betonlaşmanın en fazla olduğu ülkeler arasında İspanya’nın olması durumun ne kadar vahim olduğunu göstermektedir. Turizm ülkesi olan İspanya betonlaşma ile beraber binlerce hayalet kentin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle turizm açısından bu oldukça büyük bir kayıptır. Turizm alanlarının daha yeşil ve doğa ile iç içe olması, turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktadır. Geri dönüşüm ile evlerin yeniden yapılandırılması, TOKİ gibi konutların ortaya çıkması ile beraber imar alanlarında artış meydana gelmektedir. Böylelikle yeşil alanların toplam miktarında azalma meydana gelecektir.

Betonlaşmanın Yaraları

 • Toplu konut ihtiyacının azalması
 • Gecekondulaşma oranlarının azalması
 • Çevre düzeninin artması

Betonlaşmanın Zararları

 • Kentleşmenin artması
 • Çevre kirliliğinin atması
 • Tarım arazilerinin azalması
 • Tarımsal faaliyetlerin azalması
 • Yeşil alanların azalması
 • Küresel ısınmanın artması
 • Göçlerin ortaya çıkması
 • Altyapı sorunlarının meydana gelmesi
 • İnsan psikolojisi üzerinde yıkıcı etkileri vardır
 • Hayvancılığın azalmasına neden olmaktadır