Firmanı Ekle

Atık Su Arıtımı Nedir?

  • 12.03.2020
  • 0

Atık su; Suların çeşitli kullanımlar sonucunda fiziksel özelliklerini kaybetmesi, görünüşünün kirli ve pis görünmesi, içerisinde kimyasal ve biyolojik bakterilerin bulundurulmasına atık su adı verilmektedir. Atık su, evlerde, işyerlerinde, sanayi bölgelerinde bulunan işletmelerin kullandıkları suların kirlenip içerisinde kimyasalları barındırması ve bu suların kanallara dökülmesi sonucunda atık su oluşmaktadır. Atık su içerisinde binlerce gözle görünemeyecek canlı ve cansız hayvanlar, kimyasallar ve daha birçok bilinmeyen madde bulunmaktadır. Atık su arıtımı; daha önce kullanılmış ve fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişmeler sonucunda oluşan atık suların, eski haline dönüşmesi için, kimyasallardan ve biyolojik etmenlerden arınması için yapılan tüm işlemlere atık su arıtma denilmektedir.

Günümüzde su kaynaklarının azalmaya başlaması sonucunda evlerde, işyerlerinde ve sanayi alanlarına kullanılan suların da azalması ile beraber çevre sorunlarının arttığını görmekteyiz. Bu sorunlar suların az kullanılması ve yeterince tüketilmemesi sonucunda sorunlar meydana gelmektedir. Su kullanımının artması sonucunda oluşan kuraklık ve su kayıpları ile beraber gelecek kaygısı oluşmaya başlamıştır. Sanayi alanında kullanılan suyun yeterince fazla israf yaratması ve bu suların aşırı derecede kirlenmesi ile beraber atık suların çevreye vermiş oldukları zararlarda artmaya başlamıştır. Bunun sonucunda denizlerde, nehirlerde ve göllerde yaşamlarını sürdüren hayvanların nesillerinin tükenmesine neden olmaktadır. Sadece deniz kirliliğine neden olmamaktadır. Aynı zamanda hava, toprak ve çevre kirliliğine de sebep olmaktadır. Atık olan suları tekrardan kullanabilmek amacıyla atık su arıtma tesislerinin kurulması oldukça etkili bir yol olacaktır. Atık su arıtma tesisleri ile kullanılmış olan atık suların geri dönüşümü sağlanarak tekrardan kullanmaya olanak sağlayacaktır. Fakat atık su arıtma tesisi kurmak oldukça pahalı bir iştir. Tesis kurulurken alınacak olan malzemelerin ve tesisin kurulacak olan yerin iyi bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Kurulacak olan tesisin su atıklarının düzenli bir şekilde toparlanması ve geri dönüşüm yoluyla yenilenmesi için tesisin büyük olması gerekmektedir. Kurulacak olan tesis ile beraber su tasarrufu sağlanmış olunup daha fazla atık suyu oluşumu engellenecektir. Atık suların geri dönüşüm ile kullanıma uygun olmaması fazla su tüketimine neden olmakla beraber kuraklığa da neden olabilmektedir. Türkiye su açısından zengin bir ülke konumunda değildir. Lakin bu insanlar arasında böyle bilinmemektedir. Küresel ısınma ile beraber iklimlerin değişmesi ve bölgelerde meydana gelen aşırı kuraklık sebebiyle su miktarında azalma meydana gelmiştir. Bu sebepten ötürü Türkiye’ ye su kaynakları bakımından zengin bir ülke demek yanlış olacaktır. Fakat su kaynakları bakımından zengin bir ülke olmak oldukça zor bir durum değildir. Ülke su kaynaklarının tasarruflu bir şekilde kullanılması, sanayi alanında yaşanan kirli suların denizlere karıştırılmaması ve evlerde kullanılan suların boşuna tüketilmemesi su kaynaklarının azalmamasına yardımcı olacaktır.Atık su arıtma tesislerinin kurulması, ülke ekonomisi ve su kaynaklarının artması bakımından da önem arz etmektedir. Atık su arıtma tesisleri ile beraber atık suların arıtılması ve tekrardan kullanıma kazandırılması büyük kazanç sağlamaktadır. İleriki dönemlerde yaşanacak olan su kıtlığı ile beraber ortaya çıkacak olan siyasi, ekonomik ve toplumsal çatışmalara neden olacaktır. Su kıtlığı ile beraber küresel su savaşlarının ve küresel siyasi savaşların ortaya çıkacağını görmekteyiz. Dünya nüfusunun artması ve sanayileşmenin de iyice her alana yayılması ile beraber kullanılan suların artması da ileriki dönemler de büyük sorunların oluşmasına neden olacaktır. Sonuç olarak atık su kaynaklarının arıtılması ile beraber, su kaynakları bakımından zengin olan Türkiye’ nin ileriki dönemlerde su sıkıntısını daha sorunsuz bir şekilde çözüm bulmasına katkı sağlayacaktır.