Firmanı Ekle

Seracılık Hizmeti

  • 12.03.2020
  • 0

Seracılık, kurulduğu bölgede, dışarda soğuk hava koşullarında yetişebilen her türlü sebze ve meyve ( yerde yetişebilen ve fidan boyutu büyük olmayan ağaçlar) bitkilerinin cam, plastik ve pvc gibi örtüler ile üzeri kaplanmak suretiyle oluşturulmaktadır. Eski zamanlarda sadece doğal koşullara ile ve belirli dönemlerde yapılan üretimler, teknolojik gelişmeler ile beraber artık her zaman her yerde üretim yapılabilmektedir. Yıllar önce yapılan üretimlerde ürünlerin olgunlaşmasını beklemek oldukça uzun zaman almaktaydı. Ama gelişen teknoloji ile beraber artık çok daha kısa zamanda her türlü ürün üretilmektedir. Türkiye’ nin tarımsal faaliyetler alanında oldukça gelişen bir ülke olmasından dolayı da tarımsal faaliyetler oldukça fazla yapılmaktadır. Bu sebepten ötürü Türkiye’ de seracılık hizmetlerinin oldukça fazla olduğunu görmekteyiz.

Seracılık Alanında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar:

  • Kullanılma Amacı: Seracılığı ne için yapıldığının bilinmesi gerekmektedir. Üretim yapılırken seri üretimin yapılıp yapılmadığı ya da sadece belirli bir zamanda sadece belirli ürünün üretimi için yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Seraların kullanılma amacı, daha fazla üretim yapılarak her zaman üretimin devam etmesine katkı sağlamaktır. Seranın kullanılma amacı sadece üretime odaklı olması gerekmektedir. Üretim amacı dışında kurulan seraların çevre kirliliğine özellikle de küresel ısınmaya oldukça zararlı etkileri bulunmaktadır.
  • İhtiyaç Duyulan Sera Büyüklüğü: Sera kurulumu yapılmadan önce üretilecek olan ürünlerin ne kadar yer tutacağını ölçmemiz gerekmektedir. Sera büyüklüğü üretilecek ürünün gelişmesi için önem arz etmektedir. Genellikle kurulan seraların boyutları uzunluk olarak 40-50 metre arasında olmaktadır. Genişlik olarak da genellikle 180-190 santimetre arasında değişmektedir. Üretilecek ürünlerin dar bir alanda üretilmemesi gerekmektedir. Sera büyüklüğü hem maliyet açısından hem de ürünlerin verimliliği açısından önem arz etmektedir.
  • İklim Şartları: Seracılık üretiminin yapılacağı yerin iyi seçilmesi gerekmektedir. Konum açısından sera ürünlerinin iyi yetişebilmesi için daha ılıman iklim şartlarında yetiştirilmesi gerekmektedir. İklim şartları kötü olan yerlerde kurulacak olan seraların maliyeti olumsuz etkileyeceğini bilmek gerekmektedir. İklim şartlarının ılıman olduğu yerlerde yetiştirilecek olan ürünlerin daha kolay ve hızlı bir zamanda yetiştirileceğini unutmamak gerekmektedir. Sera kurulacak olan yerin toprak yapısının da iyi olması gerekmektedir. Bozkır topraklarda ürün yetiştirmek oldukça zordur. Verimli bir üretimin sağlanması için daha çok kırmızı ve kahverengi toprakların bulunduğu yerlerde seralar kurulmalıdır. Bu topraklarda kurulacak olan seralarda üretim oldukça verimli ve hızlı olacaktır.
  • İşletmeye Ayrılan Sermaye: İşletme kuracağı sera için ödeme planını iyi yapması gerekmektedir. Sera için ayrılacak olan paranın, ekipmanlar için ayrılacak olan paranın belirlenmesi gerekmektedir. Seranın ne kadar masraf oluşturacağı, üretim için gerekli olan malzemelerin ne kadar uygun fiyata alınacağı ve ona göre belirli bir plan dahilinde ilerlenmesi gerekmektedir. İşletme seracılık için konumunu seçerken de sermayeden ödün vermemesi gerekmektedir. Sera için uygun olan koşulların belirlenmesi ve ona göre ücret ödenmesi oldukça önemlidir.
  • Yetiştirilecek Bitki Türleri ve Yetiştirme Teknikleri: İşletmeler sera kurulumunu yapmadan önce hangi bitkileri yetiştireceğine dikkat etmelidir. Sera içerisinde yetişmesi uygun olmayan bitkilerin yetiştirilmesi işletmeye oldukça maliyet soruna yaşatabilmektedir. Seraya uygun olarak yetişecek olan bitkilerin bulunması ve o şekilde sera kurulumunun yapılması gerekmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber artık neredeyse hangi ürünün nerede ve nasıl yetiştirileceğini bilmek oldukça kolaydır. Bu sebepten ötürü işletmeler bu konuda herhangi bir zorluk yaşamayacaktır. Sera kurulurken üretimi yapılacak olan ürünlerin hangi teknikler ile yetiştirilmesi gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir. Yanlış teknikler ile kurulan seralardan verim alam oranı sıfırdır. Bu sebepten ötürü seralar kurulurken üretimi yapılacak olan ürünlerin hangileri ve hangi teknikler ile üretimin yapılacağına dikkat etmek gerekmektedir.
  • Sera İşletmesinin Gelişme Planı: İşletmeler kurmuş oldukları seralardan yeterince verim alabilmek için belirli bir plan doğrultusunda ilerlemeleri gerekmektedir. Oluşturulmayan plan işletmenin ne yapacağı konusunda herhangi bir bilgisinin olamamasına yol açarak maddi zarar içerisine girmesine neden olabilmektedir. Sera işletmelerinin uzun vadeli üretim yapabilmesi için belirli bir plan oluşturmaları şarttır.
  • İşletme Sahibinin İstekleri:  İşletmeler ilk kuruldukları zaman kazanç konusunda istekli olmamaları gerekmektedir. Bir işletmenin kendine gelebilmesi ve verimli bir hale gelebilmesi için yaklaşık 6 aylık bir sürecin geçmesi gerekmektedir. Bu sebepten ötürü işletme 6 ay boyunca meydana gelebilecek sorunlara karşı oldukça hassas ve sabırlı davranması gerekmektedir. İşletmelerin istekleri yapacakları işler doğrultusunda ilerleme göstermektedir. İşletmenin belirli bir plan doğrultusunda ilerlemesi hem sermaye açısından hem da kazanç açısından oldukça önemlidir. Bu sebepten ötürü işletmeler isteklerini yapacakları işler doğrultusunda seçmeli ve istemelidir.