Firmanı Ekle

YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK NEDİR?

  • 12.03.2020
  • 0

Girişimcilik; yeni bir fikir, ürün veya hizmeti oluşturmak için yeterli bir sermaye birikimi sonucu uygulamaya geçirmeye denir. Girişimci; yeni ürün, fikir veya hizmeti ortaya koymak için belirli bir miktarda sermaye harcayan kişiye denir. İnovasyon yani yenilik; inovasyon dediğimiz şey bir ürünü, fikri veya hizmeti daha iyi yapmak ve insanların işlerini hallederken zorlanmamasını sağlamak için yapılan tüm yeniliklere inovasyon denir. Geliştirilen ürün, fikir veya hizmetlere ve yapılan bu çalışmalara inovasyon denir. Mesela buna örnek olarak tekeri verebiliriz. Şu an da teknolojinin gelişmesi le beraber kullanılan tekerlek daha gelişmiş bir yapıya sahiptir. Ürün inovasyonu; üretilmiş ya da üretilecek ürünün tüketicide nasıl bir değişimin olduğunun fark edilmesidir.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber meydana gelen değişimlerin inovasyonun yani yeniliklerin ortaya çıktığını göstermektedir. İnovasyon her alanda etki göstermektedir. Yeniliklerin yapılması durumunda insanlar için daha kolay bir süreç haline gelmektedir. Yeniliklerin yapılması özellikle sanayi devrinden sonra yaşanmıştır. Teknolojik alanda yapılan değişimler sonucunda birçok farklı ürün ortaya çıkmıştır. Özellikle sanayinin gelişmesi ile beraber Avrupa ülkelerinde yaşanan bu gelişmelere reform hareketleri ile beraber oldukça fazla gelişmiştir. Özellikle tıp alanında yaşanan gelişmeler birçok kişiye oldukça fayda sağlamıştır. Karaciğer nakli, kalp nakli, yüz nakli ve benzeri alanlarda bu işlemlerin olması sağlık alanının ne kadar geliştiğinin kanıtıdır. Eski zamanlarda yaşanılan en büyük yenilikler arasında yazının icadı, paranın icadı ve tekerleğin icadı yer almaktadır. Yapılan bu yenilikler ile yeniden doğuş olarak görülebilmektedir. İlk çağlarda özellikle Mısırlılar döneminde gökbilim ile ilgilenilmesi, uzayın keşfedilmeye çalışılması, gelgitler ile beraber tarım alanlarının sulanması, gelecekte yeniliklerin daha fazla olduğunu göstermektedir. Yenilik ve yenilikçilik var olan fırsatları değere dönüştürmektir. Girişimci bir işletmenin ya da firmanın daha iyi yerlere gelebilmesi için yapılan yenilikleri takip etmek zorundadır. Rekabet Pazar içerisinde teknolojiye ayak uyduramayan, işletmesine yenilik yapmayan ve geride kalan firmaların ayakta kalma ve rekabetçi ortamda kalma olasılığı yok denecek kadar azcık. Günümüzde insanlar teknolojinin gelişmesi ile beraber sürekli olarak yeni ürünler ve hizmetler denemektedir. Özellikle Z kuşağının marka sadakati olmamasından dolayı işletmelerin yeniliklere ayak uydurup, kendi firmaları içinde yeniliklerin yapılması gerekmektedir. Yenilik yapmak isteyen kişi veya işletmeler risk almayı seven insanlardır. Riskler karşısında ne olursa olsun her türlü yeniliğin yapılması için oldukça çaba sarf etmektedirler. Yenilik yapmak isteyen kişi veya işletmeler meraklı ve çalışmayı seven insanlardır. Bu sebepten ötürü yenilik yapmak isteyen kişi veya işletmelerin oldukça başarılı olduğunu görmekteyiz. Teknoloji çağında yaşamamız, işletmelerin insanlara daha iyi bir şekilde hizmet verebilmeleri için teknolojinin sağlamış olduğu fırsatları değerlendirmeleri gerekmektedir. Yenilikçi girişimcilik; Her türlü fırsat durumunda, fırsatları kendi lehine kullanabilen ve yenilik için her türlü işi yapan kişi veya kişilerin oluşturmuş olduğu yapıya denmektedir. Ekonomik olarak girişimcilik, diğer sektörler için kritik bir önem taşımaktadır. Çünkü yenilikçi girişimcilik her türlü risk karşısında ayakta durabilme gücüne sahip olan kişi veya kurumlara denir. Yenilikçi girişimcilik aynı zamanda araştırma ve geliştirme işlemlerinin yapılmasını da sağlamaktadır. Karşılaştığı fırsatlar karşısında bu fırsatları daha iyi bir şekilde değerlendirebilmek için her türlü araştırmayı yapan ve buna karşı gelişmesini sağlayan kişiler daha iyi bir şekilde hizmet sunmak için her türlü araştırmayı yapmaktadır. Araştırma ve geliştirme; yapılacak olan yeniliklerin doğru bir şekilde ilerlemesi için her türlü bilginin sağlanması ve ona göre de üretiminin yapılmasını sağlamaktadır. Araştırma yapılmadan gelen fırsatların değerlendirilmeye çalışılması, fırsatların kaybedilmesine neden olabilmektedir. Bu sebepten ötürü oluşan fırsatların doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve araştırılması gerekmektedir. Daha iyi bir şekilde yeniliklere ayak uydurabilmek için işletmenin yeniliklere açık olmasını sağlamak gerekmektedir.