Firmanı Ekle

Toplum Psikolojisi

  • 12.03.2020
  • 0

Toplum; aynı ülkede, bölgede yaşayan kişilerin beraber yaşaması ile birlikte oluşturmuş olduğu birliğe, topluluğa denir. Toplum, belirli bir topluluğun içinde yaşamış olduğu bireylerin belirli yöneticiler ve yönetim şekli ile yönetilen kişilere de denir. Toplum psikolojisi, toplumu oluşturan bireylerin ve toplulukların herhangi bir olay karşısında vermiş oldukları zihinselduygusal ve davranışsal tepkilere ve etkilere denir.

Toplumu oluşturan bireylerin karşılaştıkları olaylar karşısında vermiş olduğu tepkiler kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Olaylar karşısında verilen tepkiler bazen kişisel olabilmektedir. Yaşanılan olayda, olayın sadece kendisi yüzünden olduğunu ya da kendisini suçlu hissetmesine neden olan şeylerden dolayı kişi ya da kişiler mantıksal olarak değil de duygusal olarak hareket etmektedirler. Olaylar karşısında duygusal olarak hareket etmek, toplum içerisinde sıkça rastlanan durumlar arasındadırMantıksal olarak düşünmek yerine duygusal olarak düşünmek kişinin olaylar sırasında yanlış kararlar almasına, yanlış hareketler sergilemesine ve daha sonradan pişman olmasına neden olmaktadır. Olaylar karşısında toplumun sergilemiş oldukları tavırlar kişinin karakteristik yapısından da kaynaklanıyor olabilir. Bir olay karşısında bireylerin sergileyecekleri tavırlar; duygusal yapılı olmasına, narsist bir yapıya sahip olmaya ve kişinin yalnız bir birey olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Duygusal bir kişiliğe sahip olan bireylerin olaylar karşısında sergileyecekleri tavırları kendilerini kötü hissetmelerine neden olabilecek durumlardan ötürü sakin ve suçlu hissiyatı yaratacak şekilde sergilemektedir. Narsist yapıya sahip olan bir birey, olaylar karşısında kendisinin hiçbir şekilde suçlu olmadığını, yapılan hatanın kendisinden kaynaklanmadığını ve her türlü haklı olduğunu belirten davranışlar sergileyebilmektedir. Yalnız olan bireyler ise toplum içinde ortaya çıkan olaylar karşısında herhangi bir üzüntü veya suçluluk hissiyatı yaşamamaktadırlar. Bireylerin bu şekilde çeşitli karakteristik özelliklere sahip olmaları toplum içerisinde farklı algıların oluşmasına neden olmaktadır. Toplum içerisinde bulunan bu bireylerin, toplumdaki diğer insanlara karşıda sergilemiş oldukları tavırlarda farklılık göstermektedir. İnsanların bu bireyler ile beraber yaşamlarını sürdürmeleri, başka bireylerinde diğer karakteristik özelliklere sahip bireylere dönüşmesine neden olabilmektedir.

Toplum yapısında bulunan bireylerin olaylar karşısında sergilemiş oldukları tavırların bazılarının karakteristik yapılarından dolayı kaynaklanmadığını açıkça görebilmekteyiz. Bazı durumlarda beklemediğimiz kişilerden beklenilmedik tavırları görmek, toplum içerisindeki algıya ve toplumun o bireylere karşı sergilemiş oldukları tavırlara göre de değişebilmektedir. Beklenmedik tepkiler veren bireylerin toplum içerisinde dışlanma, aşağılanma, düşünce özgürlüğünün verilmemesi ve saygı çerçevesi dışına çıkılmaması gibi nedenlerden dolayı bu davranışları sergilediklerini görebilmekteyiz. Toplum zihniyetinin hala eskide olduğu gibi bireylerin sadece belirli yaşa erişildiğinde konuşması gerektiği ya da kendisine söz hakkı verildiği zaman konuşulması gerektiğinin belirtilmesi bireylerin olaylar karşısında verecekleri tepkilerin değişmesine neden olmaktadır. Toplum psikolojisinde sadece büyüklerin olaylar karşında konuşma yetkisi olduğunun ve kimsenin buna karışamayacağını düşünmeleri, bireylerin ve genel olarak toplumun gelişmişlik açısından geride kalmasına neden olabilmektedir. Bu sebepten ötürü bireyler olaylar karşısında vermiş olduğu tavırlar ile sahip olduğu toplum psikolojisini nasıl olduğunu da gözler önüne sermektedir