Firmanı Ekle

Türkiye Eğitim Sistemi

  • 12.03.2020
  • 0

Türkiye’ de eğitim sistemi yıllardan beridir devam eden önemli bir olgudur. Cumhuriyet döneminden beridir eğitim sisteminde yapılan yenilikler ve politikalar eğitim sisteminin bir üst düzeye çıkmasına katkı sağlamıştır. Yıllardan beridir okullarda verilen eğitimlerin, öğrencilere yönelik olarak yapılan programların yeri geldiğinde  öğretmenler ve veliler tarafından kabul görmediğine ve olumsuz etkiler yarattığına tanık olunmuştur. Eğitim sisteminde sürekli yapılan değişiklikler ve yenilikler, eğitim sisteminde başa gelen yöneticilere bağlı olarak da aksamalar ve olumsuz sonuçlar oluşturmaktadır. Eğitim sisteminin 4 yıldan 8 yıla çıkarılması daha sonradan da 4+4+4 sisteminin getirilmesi lakin buna yeterince önem verilmemesi sonucunda hem toplum içerisinde hem de eğitim sistemi içerisinde büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Milli eğitim müdürlüklerinin sürekli olarak değişmesi ve beraberinde eğitim sisteminin de değişmesi ülke eğitimindeki aksamalara, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin zor durumda kalmasına neden olmaktadır.

Eğitim sürecinde meydana gelen değişimler, okulların eğitim sistemlerini düzeltmelerini, öğrencileri ile olan ilişkilerin düzen içerisinde devam ettirmeleri konusunda da aksaklıklara neden olmaktadır. Her yıl eğitim sisteminin değişmesi sonucunda yapılan sınavların ve yapılan atama sisteminin değişmesi büyük sorunlara neden olmaktadır. Bu değişimler sonucunda öğrencilerin eğitimlerine yeterince odaklanamaması, sürekli bir karmaşa içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri ve bu durumda ileri zamanlarda üniversite içinde çalışma şartlarının değişmesinde olumsuz etkilerin oluşmasına neden olmaktadır. Eğitim sisteminin her yıl başka bir bakan tarafından değiştirilmesi ve bu sisteminde beraberinde getirdiği olumsuzlukların göz ardı edilip sorun yokmuş gibi davranılması hem öğrenciler için hem de dünya genelinde gelişmişlik seviyesinin gerilemesine neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde eğitim sisteminde yapılan değişikliğin tek seferde kalıcı olarak yapılması ve bu yapılan düzenlemelerin tam olarak belirlenmesi ve sisteme geçirilmesi durumunda öğrencilere ve velilere yansıtılması, eğitim alanında yaşanılacak aksamaların oluşmamasına önemli katkılar sağlamaktadır. Belirli bir düzen içerisinde eğitim politikaların sürdürülmemesi hem ülke içerisinde hem de eğitim sistemi içerisinde karışıklık ile beraber kargaşaya da neden olmaktadır. Yeni eğitim sistemleri ile her yıl binlerce özel okul, üniversite ve dershanelerin açılması aynı zamanda ülke ekonomisine olan zararı ve çevreye olan zararı gözler önüne sermektedir. Özel üniversite ve okulların yapılması, öğrencilerin sınavı düşük puanlarla bile yerleşeceği havasını vererek eğitim sistemindeki kalitenin düşmesine neden olmaktadır. Böylece mevcut iş verenin işçi alırken ki talepleri doğrultusunda kalifiye eleman ihtiyacının azalması söz konusudur.

Bu durumda eğitim sisteminin belirli bir düzen içerinde oturtturulması ve her yıl yeni sistemin yapılmaması, eğitim sisteminde meydana gelecek aksamalara, öğrencilerin okullara ve eğitimlerine daha iyi bir şekilde odaklanmaları ve velilerin gelecek kaygısı yaşamamasına katkı sağlamış olacaktır. Eğitim sisteminde meydana gelecek olumlu değişimler ve politikalar gelişmişlik seviyesinin yükselmesine ve gelişmiş olan ülkelerin listesi arasına girmeye katkı sağlamış olacaktır. Böylece hem ülke ekonomisi hem de eğitim sisteminin   daha üst düzeylere çıkabilmesine yardımcı olacaktır.