Firmanı Ekle

Camcı Vitray Cam Dekorasyon

 • 29.06.2023
 • 0

Camcılar, özellikle pencere ve kapılara takılan büyük tabaka camlarının istenen boyutta kesilmesi ve yerine oturtulması konusunda uzmanlaşmış işçi veya sanatkarlardır. Camcılar genellikle seyyar meslekler arasında yer alır çünkü camı yerine takabilmek için müşterilerin evlerine veya iş yerlerine gitmeleri gerekmektedir.

Bir camcının kırılmış bir camı değiştirmek için izlediği tipik adımlar şunlardır:

 1. Öncelikle, çerçevede kalan tüm cam parçalarını temizlemek gerekir. Kırılan camın parçalarını dikkatlice çıkararak çerçevenin temizlenmesi sağlanır.

 2. Eski macunları kazımak da önemli bir adımdır. Eski camın yerine yeni camın oturması için çerçevedeki eski macunları ve kalıntıları kazıyarak temizlemek gerekir.

 3. Ardından, istenen boyutta yeni bir cam kesmek gerekmektedir. Camcılar, kesilecek camı ölçerek ve işaretleyerek uygun boyutta keserler. Camı kesmek için, ucunda küçük bir elmas parçası bulunan bir alet kullanılır. Elmas, camı çizer ve çizilen yerde incelme sağlar. Çizginin altından hafifçe vurulduğunda, cam iki parçaya ayrılır.

 4. Kesilen camın çerçeveye yerleştirilmesi için birkaç ince çivi veya özel tutturucular kullanılır. Cam, çerçeveye sabitlenir ve yerine oturtulur.

 5. Son olarak, camın kenarlarına cam macunu sürülerek sağlamlaştırma işlemi gerçekleştirilir. Cam macunu, camın etrafındaki boşlukları doldurarak sızdırmazlık sağlar ve camın yerinde kalmasını destekler.

Bu süreç, camcıların kırılmış camları değiştirmek ve yeni camları yerleştirmek için izledikleri temel adımları içerir. Camcılar, deneyimleri ve becerileri sayesinde cam işleme ve montaj konusunda uzmanlaşır ve müşterilerin cam ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet verirler.

Camcılar, cam malzemelerini işlemek için çeşitli teknikleri kullanır. İşte bazı yaygın cam işleme teknikleri:

 1. Kesme: Camcılar, camı istenen boyuta ve şekle kesmek için kesme işlemi yapar. Bu genellikle keski, cam kesme tekerleği veya cam kesme bıçağı gibi kesici araçlarla yapılır. Camcılar, camı keserken doğru ölçümler yapar ve kesim hattını izler.

 2. Şekillendirme: Cam, ısıtılarak veya soğutularak şekillendirilebilir. Isıtılarak yapılan şekillendirme işlemi, camın yumuşamasını sağlar ve ardından özel kalıplar veya el aletleri kullanılarak istenen şekil verilir. Soğutarak yapılan şekillendirme işlemi ise camın hızlı bir şekilde soğutulmasıyla gerçekleştirilir ve camın kırılmasını önleyen gerilimli camlar gibi özel cam türleri üretilir.

 3. Biçimlendirme: Camcılar, camı çeşitli şekillerde bükme veya kıvırma gibi yöntemlerle biçimlendirebilir. Bu işlem genellikle ısıtma ve kalıplama tekniklerini içerir. Cam, ısıtıldığında yumuşar ve daha sonra kalıplara veya özel aletlere yerleştirilerek istenen biçimi alır.

 4. İşleme: Camcılar, camın yüzeyine çeşitli desenler veya şekiller oluşturmak için işleme tekniklerini kullanır. Bu işlem, camın taşlanması, kumlama veya asitle oyma gibi yöntemleri içerebilir. Camcılar, el aletleri veya özel makineler kullanarak camın yüzeyinde istenen desenleri veya şekilleri oluşturur.

 5. Boyama: Camcılar, camın çeşitli renklere boyanması için özel boyaları kullanabilir. Bu boyama işlemi genellikle camın üzerine özel boyaların fırçalanması veya püskürtülmesiyle gerçekleştirilir. Boya daha sonra camın üzerine sabitlenir ve istenen renk etkisi elde edilir.

Camcılar, bu teknikleri kullanarak cam malzemelerini çeşitli şekillerde işleyebilir ve sanatsal veya dekoratif cam ürünler, cam heykeller, vitray pencereler ve cam eşyalar gibi farklı ürünler üretebilir.

 

Vitray Cam Dekorasyon:

Vitray, renkli cam parçalarının kurşun dolgu malzemesiyle birleştirilerek lehimlenmesiyle oluşturulan bir yapıyı ve bu yapıyı oluşturma sanatını ifade eder. Vitray, genellikle camilerde "revzen" veya "elvan pencere" olarak bilinir.

Vitray sanatında, renkli cam parçaları kurşun şeritlerle birleştirilir ve lehimlenerek sabitlenir. Tasarıma göre, boyanmış camlar ve pirinç renkli birleştirme malzemeleri de kullanılabilir. Bu şekilde, görsel açıdan estetik ve sanatsal bir beceri gerektiren bir süreçle vitray eserler oluşturulur. Aynı zamanda, vitray parçalarının büyük yüzeylerde sağlam durabilmesi için iyi mühendislik hesaplamalarına da ihtiyaç vardır.

Vitray sanatı, Antik Çağlardan itibaren kullanılan cam süsleme sanatının bir gelişimi olarak ortaya çıkmıştır. Vitrayın en eski örneklerine 9. yüzyılda rastlanmıştır. Cam süsleme sanatı özellikle Doğu Akdeniz uygarlıkları tarafından geliştirilmiştir. Anadolu'da ise Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde vitray örneklerine rastlanmaktadır. Camii, türbe, saray ve konaklarda kullanılan vitraylar genellikle yarı saydam ve yarı geçirgen renkli camlardan yapılmış süslemelerdir.

İslam sanatında vitray, Avrupa sanatına kıyasla daha sadedir. Renkli cam parçalarının yanı sıra bağlayıcı eleman olarak alçı kullanılır. Revzen süslemeleri, genellikle figüratif desenlerden ziyade çiçek, bitki ve geometrik şekilleri içerir. Yoğun şekilde süslenmiş revzenler, "revzen-i menkuş" olarak da adlandırılır.

Vitray, hem sanatsal yaratıcılık hem de mühendislik becerilerini gerektiren bir sanat formudur. Bu nedenle, vitray ustaları hem estetik duyarlılığa sahip olmalı hem de yapısal dayanıklılığı sağlamak için teknik bilgiye sahip olmalıdır.